Анохина, Е. Л., & Семичева, Е. А. (2021). Женское влияние в позднеантичном обществе по данным Аммиана Марцеллина. Via in Tempore. История. Политология, 48(2), 290-298. https://doi.org/10.52575/2687-0967-2021-48-2-290-298