(1)
Анохина, Е. Л.; Семичева, Е. А. Женское влияние в позднеантичном обществе по данным Аммиана Марцеллина. Via in tempore. История. Политология 2021, 48, 290-298.